Helt topp!

Visste du at det er mulig å se helt til Horten, Moss og Oslo på tur i Hurummarka? Nå er alle topper over 250 meter registrert og O-laget lanserer et rykende ferskt toppturprogram.

Toppene i Hurummarka ligger og venter på alle som har lyst til å komme seg ut og opp i høyden. Nytt i år er at du for første gang har sjansen til å skaffe deg kart hvor alle de høyeste toppene er avmerket. Turentusiast Nils W. Kristiansen er ildsjelen som i løpet av det siste halvannet året har besteget og registrert alle topper i Hurum over 250 meter.
– Som tidligere orienteringsløper og turguide er jeg nok over middels interessert i marka. Jeg bruker den mye og har veldig lyst til å inspirere andre til å oppleve all den flotte naturen vi har rundt oss i nærmiljøet, sier Nils W. Kristiansen, som er bosatt på Tofte. Sammen med turkamerat Bjørn Svendsen tok han fatt på registreringsarbeidet høsten 2010, og i løpet av fjoråret var de ferdige. Resultatet ble totalt 80 topper og av dem er 26 -topper høyere enn 300 meter.

– Det fine med Hurummarka er at naturen er så variert. Du kan starte å gå i et terreng med mye gran- og løvskog, for deretter å komme opp i høyden og oppleve snaufjell med glissen -furuskog. Dette gir flotte utsiktsmuligheter hvor du har vidt -utsyn både i retning Oslo, -Drammen og sørover mot Østfold og Vestfold, sier Kristiansen.

Rikt dyre- og planteliv
– Er du friluftsinteressert går det rett og slett ikke an å ha det bedre enn i Hurumområdet, fortsetter Kristiansen entusiastisk.
– Sjøen og marka ligger i nær tilknytning til hverandre, og naturopplevelsene står i kø sommer som vinter. Her er gode fiskevann og et rikt dyreliv med alt fra rådyr, elg og hjort, til gaupe og rev. Jeg har selv opplevd å møte elg i marka, og det er et flott syn, sier Kristiansen.
Han forteller videre at området sør for Stikkvannskollen er det mest uberørte områdeti Hurummarka. Og det finnes flere vernede naturområder. Et av dem er området mellom Rødvannet og Langvann, som har stor forekomst av barlind.
Edelløvtreskogen i Holtnesdalen vest i Hurum er også vernet. Dette fordi absolutt alle typer løvtrær unntatt bøk finnes i dette området. Holtnesdalen er også kjent for mye hvitveis, som på vårparten nærmest dekker hele skogbunnen.
– Det finnes et rikt planteliv hvis man går fra kysten og innover i marka. Blåveis, hvitveis og liljekonvall. Artsmangfoldet er stort, sier Nils W. Kristiansen, som er spesielt glad i områder hvor saftig, grønn mosen møter rød granitt.

– Det fineste stedet jeg vet om er ved Aklangfoten vest for Aklangen. Her og videre inn til Eriksmyr er det flott å gå, og -muligheter for å oppleve både orrhane og tiurleik, sier han.

O-laget på banen
Formann Harald Arthur Bruland i Hurum O-lag var ikke sen på avtrekkeren da han fikk høre om alle de registrerte toppene. Resultatet er at alle turinteresserte fra og med i år kan kjøpe turorienteringskart hvor mange av de høyeste toppene er avmerket. I tillegg lanserer O-laget et eget toppturprogram basert på Nils W. Kristiansens registreringer med stedsangivelser for alle topper over 300 meter.
– Vi har laget turorienteringsprogram i mange år og endrer ikke på dette opplegget. I perioden 26. mai til og med 23. september gjelder det å finne flest mulig av de 60 postene vi har satt ut, sier Bruland. – Det nye i år er at deler av postene vil bli toppturposter. I tillegg kommer toppturprogrammet hvor vi har laget helt nye kart, fortsetter han.
Er du aktiv og bestiger alle de 26 toppene over 300 meter i løpet av året, er du i tillegg med i trekningen av en egen topp- turpremie fra O-laget.
– All grunn til å komme seg ut i marka, altså! Hurum er som en miniatyrutgave av Norge, med elver, sjøer, fjell og hav. Helt topp året rundt, sier Harald Arthur Bruland.

 

Anbefalte toppturer
Her er turentusiast Nils W. Kristiansens favoritter:

1 Haraldsfjell: Store svaberg og rød Drammensgranitt gjør naturomgivelsene som omgir denne fjelltoppen til et spesielt skue. Det går sti til toppen, og derfra kan du se helt til Holmestrand og Moss og videre innover mot Østfold. Ligger 207 meter over havet.
2 Skogfjell: Toppen ligger like ovenfor sagene i Tofte. Flott utsikt, og i likhet med Haraldsfjell er det grei framkommelighet til toppen via små stier. Ligger 226 meter over havet.
3Stikkvannskollen: Hurums høyeste punkt. Det går sti til toppen, men vær obs på at den er noe bratt enkelte steder. Hurums beste utsiktspunkt med det videste utsynet blant alle toppene. Ligger 361 meter over havet.
4knivsfjell: Flott utsikt mot Drammen, Holmestrand og vestover og med Himmelvannet like i nærheten. Fint å starte fra aldershjemmet på Klokkarstua eller fra fotballbanen Huringen. Ligger 307 meter over havet.

Smarte turtips
Sjekk rådene som gir deg de beste turopplevelsene:
•  Det lettest tilgjengelige turterrenget i Hurummarka finner du i retningen sør–nord eller nord–sør. Velger du å gå på tvers, altså i retningen vest–øst eller øst–vest, opplever du et mye mer kupert og ulendt terreng med bratte skrenter som gjør det vanskelig å ta seg fram.
•  Det er flotte padlemuligheter fra Røskestadvannet. Ta for eksempel med kano og padle videre langs Langvann og inn i Rødvannet. Det er også fint å padle i Mørkvannet og Bjørvann i nord.
•  Gode utgangspunkt for turer i Hurummarka er Semsporten, Grytnes på Sætre og Storsand nord i Hurum. Parkeringsmuligheter alle steder. For turer lenger øst er det praktisk å starte ved Røstad på Filtvet, Røskestadvann på Tofte eller Berger ved Rødbyvannet. Lenger vest er Huringen fotballbane et godt startsted.

Toppturer på programmet
Hurum O-lag lanserer for første gang et toppturprogram med premie til den som bestiger alle topper over 300 meter.
Hurum O-lag har i om lag 45 år arrangert turorientering i Hurummarka for alle som ønsker å bli mer kjent i nærområdet og samtidig få god trim. Nytt i år er et eget toppturprogram der O-laget har laget kart der alle topper over 300 meter er avmerket.

Ny konkurranse
Tar du turen innom alle de 26 toppene i løpet av året, er du med i trekningen om en toppturpremie.
Mer informasjon om turorienteringstilbudet og toppturprogrammet i Hurum finner du på nettsidene Hurumolag.no og Turorientering.no. Der går det også an å bestille kart.

De høyeste toppene
I Hurummarka kan du bestige 26 topper over 300 meter. Her er de:
•  Stikkvannskollen: 361 m
•  Nilsås nordvest for Vardåsen: 348 m
•  Vardås / Gleinås: 344 m
•  Aklangfoten: 340 m
•  Skavmyrfjellet: 340 m
•  Nilsås nord for Aklangen: 333 m
•  Nordvest for Stikkvanns-kollen: 333 m
•  Nilsås nordvest for
Husebyvannet: 332 m
•  Rogndalshøgda: 330 m
•  Eikhaugane: 329 m
•  Nord for Skavmyrfjell: 325 m
•  Samuelsberg: 325 m
•  Sør for Lille Kjellsmåsan: 325 m
•  Eikhaugane øst for Sundby -Svartvann: 329 m
•  Vest for Ausene: 322 m
•  Øst for Lille Husebyvann: 317 m
•  Kjellerås: 315 m
•  Høymåsan: 314 m
•  Vest for Klopptjern: 314 m
•  Rognehaugane: 307 m
•  Knivsfjell: 307 m
•  Svartvannskollen: 306 m
•  Julelysås: 305 m
•  Bjønnås: 304 m
•  Kubakkås: 302 m
•  Setton: 300 m

Kontakt Hurum O-lag for å bestille kart.

Skikk og bruk i naturen
Allemannsretten gir rett til fri ferdsel i skog og mark, men merk deg dette:
Du kan …
… ferdes til fots, på ski eller sykkel i marka hele året.
… ro, seile og padle i elver og vann.
… ligge i telt i opptil to netter på samme sted, men ikke nærmere hus eller hytte enn 150 meter.
… plukke bær, sopp og vanlige blomster. I natur­reservater gjelder strengere regler.

Du kan ikke …
… skade trær eller annen vegetasjon.
… forstyrre fugler i hekketida.
… gjøre opp bål i eller nær skogsmark i perioden 15. april til 15. september.
… kaste avfall i naturen.

Husk:
•  Allemannsretten baserer seg på at du ferdes i naturen på en hensynsfull måte.
•  Overhold reglene for båndtvang i perioden 1. april til 20. august.
•  Motorisert ferdsel i utmark krever spesiell tillatelse.
•  Jakt og fiske i ferskvann krever spesiell tillatelse.