Kiting

Vest i Hurum, Verkensøya er et yndet sted for Kiting.