Friluftsområder

Hurum består av varierte og tilrettelagte friluftsområder.
Det er 63 km kystlinje som man stort sett kan vandre langs og mange strender som er tilgjenglige. Marka innholder mye fin natur og opplevelser som skiløyper og toppturer. Den beste måten å bli kjent med Hurummarka på er å gå turorientering og finne alle postene. Det er både offentlige tilrettelegginger og mye privat iniativ som utfyller tilbudene.

noen nettsider som forteller om ulike muligheter:
http://hurumhistorielag.org
www.hurumolag.no
www.hurumturistforening.no
www.hurum.kommune.no
Kyststikart
Holmsbuopplevelser
Håøya Naturverksted
opplevHurum

Verneområder i kommunen:
Ertsvikskjær naturreservat
Grunnane naturreservat
Grønsanddammen dyrefredningsområde
Haraldsfjellet naturreservat
Holm (Støa) naturminne
Holtnesdalen naturreservat
Langsetdammen dyrefredningsområde
Mølen naturreservat
Ranvikholmen naturreservat
Sandbukta-Østnestangen naturreservat
Solbergdammen dyrefredningsområde
Solfjellåsene naturreservat
Storskjær naturreservat
Søndre Verksøya naturreservat
Tofteholmen naturreservat
Tofteskogen naturreservat