Transport med buss, hurtigbåt og ferger

Hurumhalvøya er et sted du må kjøre til, aldri gjennom. Dersom du ikke har med deg bil finnes det offentlig transport, men da må du planlegge dagen. Spesielt hvis du skal til sydspissen.

Rutetider for bussforbindelsen til og fra Hurumlandet finnes på nettstedet RUTER
Norges korteste fergestrekning –
går mellom Verket og Svelvik, rutetidene finnes her
Hurtigbåt til FILTVET –
Oslo – Drøbak – Son, rutetabell finnes her
Ferge fra Sætre til Oscarsborg
rutetabell finnes her: vår, sommer, høst og vinter
Holmsbubussen
401 09 955