Filtvet fyr

Filtvet fyr er Buskeruds eneste fyrstasjon og ligger på Hurumlandet på vestsiden av Oslofjorden. Det har vært i drift siden 1840 og ble automatisert i 1985. Den nåværende hovedbygningen er fra 1877 og inneholder fyrvokterleilighet, vaktrom og selve lyktehuset med linsa fra ca 1890. Fyrstasjonen ble fredet i 1997 som et kulturminne av nasjonal verdi og i 2000 ble eiendommen overdratt fra Staten til Hurum kommune. Fyret drives av Filtvet fyrs venner, og formålet er å fremme kystkulturen og la allmennheten ha tilgang. Hele sommerhalvåret ligger hagen og stranda åpen for aktiv bruk til bading og rekreasjon. Det arrangeres også ulike arrangementer som utstillinger, konserter og foredrag. Det er mulighet for å leie fyret til foreningsmøter, seminarer og mindre selskaper.

www.filtvetfyr.no