Kirker

Holmsbu kirke
Planen om å reise kirke i søndre del av prestegjeldet ble tatt opp i 1870-årene. Pengeinnsamlingen ble satt i gang og i 1886 hadde den lokale kvinneforening strikket, sydd og heklet så mange basargevinster at kirken kunne bygges. Lokale skogeiere ga tømmer og Holm gård ga grunn til kirke og kirkegård. Da kirken skulle pusses opp på 1950-tallet henvendte man seg til kunstnerkolonien i Støa for råd om fargevalg. Henrik Sørensen hadde lenge syslet med tanken om å gjøre noe for stedet og etter initiativ fra ham, ble kunstnerne innkalt til dugnad. Holmsbumalerne var glade for å kunne gi noe tilbake til folk i Holmsbu og på den måten ble hele kirken dekorert innvendig. Døpefonten av Alberto Rosati var den første gjenstanden som kom fra malerkolonien. I dag fremstår kirken som Holmsbus smykkeskrin, med konserter av høy kvalitet og åpen kirke i sommerhalvåret.

› Tlf: 32 27 84 00
Hurum Kirkelige Fellesråd