Uthavner

Små og store utehavner  finner en rundt hele halvøya og ved øyene i Vestfjorden og øyene sør for halvøya. Størst i Hurum og Oslofjorden er Sandspollen.

 

Tofteholmen, Ramvikholmen
og Vealøs

Holmene er restene av den gamle Hurumvulkanen. Ligger utsatt til for vind, og man må tenke seg om når båten fortøyes. Holmene er en del av Tofteholmen naturreservat, som betyr at man skal være varsom med å forstyrre naturen. Holmene har en koloni av steinkobber. Tofte­holmen har den høyeste middel­temperaturen på som­mer­s­tid i hele Norge.

Mølen
Eget naturreservat som ligger noen nautiske mil sør for Hurumlandet. Best ligger man i molo­havnen på vestsiden av øya. Store kolonier av sjøfugl og steinkobbe. Er spesielt kjent for sin botaniske artsrikdom med nesten 400 plante­arter. Årsaken er det uvanlig varme klimaet og at øya steg opp av ­havet for bare 5000 år siden.

Sandspollen
Sandspollen er en av Oslofjordens mest populære naturhavner. Sandspollen ligger sørvest for Håøya og har nærkontakt til Drøbak og Drøbaksundet. Dette er en lun og god havn i all slags vær og det er som å komme til en innsjø.